Danmark på cykel

Danmark er meget let tilgængeligt for cyklister. Ikke kun på grund af sin ret flade geografi, men i lige så høj grad på grund af det store, vidtforgrenede net af cykelruter, der løber gennem hele landet.

Funen - Photo © Bent Larsen

Ikke mindre end 11.000 kilometer cykelruter løber på kryds og tværs af Danmark, og en stor del af dem er ført langs små veje, hvor der kører flere cykler end biler.

Danskerne har en enestående stærk tradition for at cykle, og det betyder blandt andet, at bilismen er mindre markant end i mange lande – og at trafikken er indrettet med cyklerne for øje.

Op på cyklen, og af sted mod ukendte oplevelser, eller grundig forberedelse og gennemført planlægning.

Cykelferie giver mulighed for det hele, og på disse sider giver vi gode råd, så planlægningen bliver lettere og spontaniteten ikke går fløjten. For begge dele er væsentlige for en god cykelferie, hvor hvor planen gerne skal være så god, at der er plads til at improvisere og opleve det ukendte, og klare det uforudsete.